Startsida
 Tidskrift för tecknade serier och annan finkultur.™
Adam Boman

Om Wonderful Comics

I början av 1997 släppte Adam Boman det första numret av Wonderful Comics,
som en kombinerad serieantologi och webbfanzin.
Ursprungligen publicerades två nummer per år, men efter hand har utgivningstakten blivit alltmer oförutsägbar.
Ämnet för fanzinet är konst och litteratur, framförallt den underbara fusion som kallas tecknade serier.
Varje nummer av Wonderful Comics innehåller serier, bilder och artiklar av olika tecknare och skribenter.

Om Adam Boman

Adam Boman är serietecknare, webbutvecklare och redaktör för Wonderful Comics
och nätserietidningen babian.se.
Webbplatsen wonderfulcomics.com är både hemvist för fanzinet Wonderful Comics och Adams blogg.

 Periodical for comics and other fine art.™
Adam Boman

About Wonderful Comics

Wonderful Comics is an online culture ’zine that has been published by Adam Boman since 1997. The focus of the webzine is comics but other expressions of popular culture also appear.

Originally two issues were published a year, but over time the schedule has become increasingly unpredictable. Most issues are available both in Swedish and in English.

About Adam Boman

Adam Boman is a comic artist, web developer and editor of Wonderful Comics and the Swedish online comic magazine babian.se.