1. Killfrågor

    25 november 2009 by Adam

    Killfrågor.se

    I dagarna lanserades sajten killfrågor.se av föreningen Män för jämställdhet. Det är ett forum där unga killar ska kunna prata om jämställdhet, heteronorm, våld och liknande med någon som är lite äldre. Jag hoppas att det blir en bra sajt som gör nytta.

    Jag är själv involverad såtillvida att jag har programmerat ett verktyg som kommer att användas för att handleda volontärerna och utvärdera metoden.