Föreläsning om evolution, ekologi och samhälle

25 juni 2011 by Adam

Lyssna på denna föreläsning om hur evolution fungerar för att skapa samhällen. Tim Flannery talar om superorganismer (dvs. termitkolonier, städer osv.), människans roll i ekosystemet, Gaiateorin och varför evolution inte är detsamma som ”survival of the fittest”.

Mycket intressant, även om jag tror att man måste ta det försiktigt med hur långt man drar Gaiateorin.

Tim Flannery

Tim Flannery “Here on Earth”

Direktlänk till mp3-fil:

http://download.fora.tv/rss_media/Long_Now_Podcasts/podcast-2011-05-03-flannery.mp3


Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment