1. B-movie poster mayhem

  4 juni 2011 by Adam

  I found this great site: Wrong Side of the Art

  This is the place I post B-movie posters. One sheets, half sheets, daybills, locandines, quads – whatever I find. Also – some random movie stills. The resolution is usually good, but not perfect. Which means the quality is okay for an A4 quickie for your cubicle, but certainly not enough to reproduce the original poster.

  Movie posters: Wrong side of the art


 2. Strange poetry in the mail…

  24 november 2009 by Adam
  I recieved the following message in Chinese.
  It appears to be som strange poetry with a scary undertone…
  Translation from Chinese to English
  Mr. Ban and the International Criminal Court and the State party:
  Here, I would like to inform all mankind is this: with a research institute that continues to the illegal use of five sets with my brain that \
  Wireless connected machines, illegal track and monitor my thoughts and actions, for I am doing the inhuman abuse and torture, destruction of personality, \
  Wanton violation of my human rights. The arrest warrant just a case of two police vehicles, the official and the official administration of justice have not yet \
  Office of the case.
  For three decades, the illegal cover up their power and ability to cover up such a powerful power, and they are definitely not just for shielding \
  78 individuals, but their value orientation, political orientation, judicial orientation. The people in the official public declaration read in less than a \
  The other side. That is in contempt of law, human contempt, contempt for human rights, contempt for life.
  ”UN Charter” ”reaffirm faith in fundamental human rights, dignity and value.” A research institute of those people and the illegal cover up their \
  The power and the ability to cover up the power of this power, so wanton violation of human rights is a ”UN Charter” smear \
  Subject. Both big and small, strong and weak, the permanent members, non-permanent members, other Member States, should not contempt ”\
  The United Nations Charter. ”
  ”World Declaration of Human Rights,” claimed second paragraph of Article 29th: Everyone in the exercise of his rights and freedoms, subject only to the law determined by \
  Constraints, to determine the sole purpose of such restrictions is to ensure that the rights and freedoms of others and to give due recognition and respect, and \
  In a democratic society just requirements of morality, public order and general welfare in a democratic society. Those people with a research institute and non-\
  Law protecting their power and ability to cover up such a powerful power, the past three decades, the illegal exercise of their rights that they had not been \
  Laws. Illicit tracking and monitoring other people’s thoughts and actions, theft of another’s privacy, abuse others, personality, interfering with the lives of others \
  Peace, ignoring the rights and freedoms of others. Cruel means despicable. This is absolutely not the 6.5 billion human and social morality and order \
  , Rights and desires are allowed. This is the ”Universal Declaration of Human Rights” in contempt. Both big and small, strong and weak, the permanent \
  Members, non-permanent members, other Member States, should not disregard the ”World Declaration of Human Rights.”
  ”International Covenant on Civil and Political Rights,” Article VII provides that: No person shall be subjected to torture or to cruel, inhuman \
  Or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. A \
  Institute of those people and the illegal cover up their power and ability to cover up such a powerful power, the past three decades for me to impose \
  Cruel, inhuman or degrading treatment. Long night, trying to overcome pain, woke up, I know I still live \
  Forward. Alive, like a pig when the firm has not been rescued. They did engage in a stranger living is a contempt for international conventions. Whether \
  Big and small, strong and weak, the permanent members, non-permanent members, other Member States, should not be flouted international conventions.
  6.5 billion human society is no need for such Yigu humanity forces. 6.5 billion human beings need is freedom and peace, human \
  Rights and development. It shares anti-human forces, such as blood-sucking zombies, they have an extremely painful extremely painful to the human hobby. They are \
  Power harboring and feeding dogs. Power and to what extent? Power to three decades can not enter the legal process.
  I hope that the international community and humanity in the moral, in the public opinion in international affairs activities, attacked it shares anti-human forces, so that \
  They have deserved end. Of course, including the illegal cover up their power and ability to cover up such a powerful power.

  Victims: Huang Di Hay
  October 8, 2008
  In Guangzhou

  Suggest a better translation

 3. Vernissage och fan art|Fan Art

  8 oktober 2009 by Adam

  Idag har min kompis och medredaktör Mikael Sol vernissage för sin utställning ”Birds & Bees” på ett galleri i Gamla Stan.

  Därför har jag gjort lite fan art:

  Today my friend and co-editor Mikael Sol opens his exhibition ”Birds & Bees”, which is why I made some fan art:

  Fan art with tapir

  Fan art with platypus

  Fan art with full frontal nudity


 4. Odell och upprördheten

  2 september 2009 by Adam

  Anna OdellSå har alltså Anna Odell dömts till dagsböter för sitt konstverk ”Unknown, woman 2009-349701”. Jag tänker inte fördjupa mig i huruvida hon borde ha dömts eller inte. (Om jag inte tycker det – betyder det i så fall att jag är en del av kultureliten?).

  Det jag fascineras av är snarast hur otroligt starka känslor som har rörts upp. Många är så indignerade att de inte vet vart de ska ta vägen. Fortfarande.

  Det hade kanske (kanske) varit aningen begripligt när det hela uppdagades i våras och Anna Odell inte sade något till sitt försvar. Men nu när konstverket har visats och bakgrunden har diskuterats i detalj, framstår det som ganska konstigt att fortfarande vara upprörd.

  Om det är att Anna Odells ”lurades” som provocerar, så bör det faktum att hon återskapade en självupplevd situation dämpa upprördheten något. För övrigt är den här typen av agerande stapelvara i god (och en del dålig) grävande journalistik. (Läs på om Günter Wallraff).

  Om provokationen snarare ligger i att hon ”slösade med allmänna medel”, så bör man ta i beaktande att Stockholms läns landsting bara kunde redovisa en kostnad på 35 kr.

  Stockholms läns landstings skadeståndskrav avisas dock, eftersom landstinget inte kunnat klargöra närmare vilken ekonomisk skada man lidit, förutom de lugnande injektionerna som kostade 35 kr.

  Enligt SR

  Den verkliga kostnaden är självklart större, men den borde vara helt försumbar jämfört med den förstörelse av vår gemensamma välfärd som borgarna glatt genomför med sina utförsäljningar och neddragningar. Det om något borde provocera.

  P3, DN, DN Kultur


 5. 2 sorters konst

  21 maj 2009 by Adam

  Idag har vi varit på Konstfacks vårutställning vilket fick mig att tänka en del på det här med konst och de diskussioner som varit under våren.

  Jag är egentligen emot en allför funktionell konstsyn. Konst är en av de få saker som skiljer oss från andra djur och utöver att göra oss mänskliga behöver det inte finnas någon ”nytta” med konst. Ändå tycker jag att man kan tala om två olika sorters konst:

  1. Konst som ifrågasätter och är obekväm; som ställer sig på den svages sida och som vågar ta risker.
  2. Konst som är lydig och följer maktens minsta vink; som legitimerar den rådande ordningen med inställsamma härskarporträtt.

  lydig konst

  Den senaste tidens kontroverser och diskussioner gör mig orolig att den första sortens konst kommer att få det allt svårare i Sverige och på svenska konstinstutitioner.