Hej världen, nu har jag börjat blogga!|Hello world, I’m starting a blog

22 april 2009 by Adam

Det är något vackert i att använda programmeringsvärldens första utrop ”Hello world!” i det första blogginlägget. Att WordPress lägger in det automatiskt förtar inte skönheten.

Jag har alltså börjat makroblogga lagom till att det har blivit som hetast att mikroblogga.

There is something beautiful in using the first exclamation of programming, ”Hello world!” in the first blog post. Granted, WordPress does this by default, so I can’t take any credit for it.

Finally I have started macro bloging, just when micro bloging is the latest craze…


Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment